Nang

Nạng là một chiếc nạng lớn với đầu bẻ gập được sử dụng để định vị thanh ray và khóa đường ray với tà vẹt trên đường ray.

Trang chủ trước trang tiếp theo trang cuối trang:1/1trang hoàn toàn1hồ sơ