Hệ thống ngàm gắn ray Fist

Hệ thống ngàm gắn ray Fist được phát triển lần đầu tiên ở Thụy Sỹ. Hệ thống ngàm gắn ray này được sử dụng rộng rãi trong các đường ray ở Nam Phi, Zimbabwe, Botswana, Swaziland and Namibia

Trang chủ trước trang tiếp theo trang cuối trang:1/1trang hoàn toàn1hồ sơ