Chốt khóa ray bằng gang

Chốt khóa ray bằng gang được đúc vào trong tà vẹt bê tông có tác dụng cố định móc gắn ray elastic. Chốt khóa ray bằng gang do công ty chúng tôi sản xuất bao gồm chốt M.C.I.

Trang chủ trước trang tiếp theo trang cuối trang:1/1trang hoàn toàn1hồ sơ