Guốc hãm composite

Guốc hãm composite của chúng tôi là sự thay thế hoàn hảo với guốc hãm kim loại (gang xám). Guốc hãm composite truyền động tới bánh và khá phù hợp giữa guốc hãm và bệ hãm.

Guốc hãm bằng gang

Sản phẩm guốc hãm bằng gang có nhiều ưu điểm như cứng cáp, chịu va đập tốt, v.v... Nó bao gồm 2 phần, gang và thép.

Trang chủ trước trang tiếp theo trang cuối trang:1/1trang hoàn toàn2hồ sơ