Móc gắn ray

Móc gắn ray là một bộ phận đảm bảo ray cố định với nền. Móc gắn ray dẫn hướng ray chuyển động đồng bộ nhờ vào sự lưu hóa chất đàn hồi dưới dạng móc uốn vĩnh cửu tại vị trí kết nối với đường ray.

Trang chủ trước trang tiếp theo trang cuối trang:1/1trang hoàn toàn1hồ sơ